is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar CHINA. XII. hoofOst. i.Afd. 83

bevat, daarin bellaar, dat de magneetnaald van alle beweeging beroofd zij, en altijd haar dezelve hemelftreek ftandvastig gekeerd blijve , hoe fnel ook de kompasdoos , of andere voorwerpen , die haar omringen, gedraaid worden. —> Volgens de aanmerking van Mr. bArrow, is deeze regelmaatigheid en ftandvastigheid der Chineefche kompasdoos , het gevolg eener bijzondere uitvinding, welke hij op deeze Wijs befehrijft:

„ Een ftukje dun koper wordt rondom

het middenpunt der magneetnaald ge„ legd. De randen van dit koperen plaat-

je worden aan het bovenfte gedeeltö „ van een klein halfrond kommetje van

hetzelve metaal, welk het onderfte bo„ ven gekeerd is, omgeklonken. Dit zoo j, omgekeerd kommetje dient tot een pijp,

om een ftaalen fpil , voortkomende uit 9, eene holligheid , in een rond ftuk van „ ligt hout of kurk gemaakt, en welk „ dus de kompasdoos vormt, te ontvan3, gen. De oppervlakten zoo van hét „ pijpje , als van de fpil, gefchikt, om 3, elkander te ontmoeten , zijn volkomen ?» gepolijst, om, zoo veel mooglijk, alle Fa „ WfLj.

Faart door de Geele zee. Dén tweeden van Hooimaand.1793.