is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; r'-?v • * |

NAAR CHINA. XII. HOOFDST. I. Afd. Iïl

llrekt zich van het vaste land van China zooverre oostwaard uit, dat het de breedte der Geele zee, tusfchen deezen oostlijken uithoek van Sjan-tung, en de tegenover liggende kust van het fchierëiland Korea, tot veertig zeemijlen, of daaromtrent, vermindert.

Beikan men, om nu van eene menigte kleiner fchiereilanden niet te fpreeken, bij voorbeeld, geheel Afrika, geheel Zuid-Amerika, Krimsch Tartarije, Morea, enz., in den eigenlijken zin des woords fchierëilanden noemen. Een iegelijk, die ds moei te!wil neemen, om deeze landen op de landkaartei te befchouwen, zal zulks van zelf moeten genu „en. _ Doch, dan zullen ook veele andere landen die niet door middel eener landengte met het ove rige vaste land famenhangen, maar, integendeel naar maate zij zich verder van hunne punt, of uil hoek, in zee, verwijderen, ook hoe langer ho breed'er worden, en zich eindelijk, ongevoelige wijs,met het overige vaste land vereenigen, fchoo zeer'verkeerd fchierëilanden genoemd, van de ly derzelven moeten uitgefchrapt worden. Zoo fprs en fchreef men, voorheen, om maar een enk voorbeeld te geeven , van de Indifche Jchierêila den beoosten en bewesten den Ganges, hoewel', niet het minfte zweemfel van een fchierëiland in vinden is: waarom zy ook, in de laatfte uitga van j. hubners Algemeene Aardryksbefchryving do e.w. cramerus bezorgd, inhetvijfdedeel, blad 180,enz., terecht,de -uithoeken beoostenenbewest

c'

Vaart door de Geele ' zee. Den veertienden van Hooimaand.1793-

l

»

D t

n ,t k ïl 4:rte af :>r z. :n en