is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR CHINA. XII. HOOFDST. 2. Jlfd. I95

geplaatst zijn. Een fchip kan tegen een rots; ftooten, en echter niet zinken; want he?\ water, door het gat indringende, zal niet^ verder gaan dan tot het hok, of de afdte ling, alwaar het lek veroorzaakt is. En een koopman, die z'jne waaren in verfcheidei/ afdeelingen laadt, mag met grond hoopen, dat, bijaldien in eene derzelven een lek ontftaat, de goederen, in de anderen gelaaden, onbefchaadigd zullen blijven.

Tegen het voorftel, om, in het bouwen van Europeefche koopvaardijfchepen, dergelijk ontwerp te volgen, zal men, buiten twijfel, het volks vooroordeel, de groote kosten en de onzekerheid, of de nieuwe proefneemingen wel gelukken zullen , inbrengen. Daarenboven zal men, veeliigt. zeggen , dat deeze handelwijs aan den eenet kant, een merkiijke vermindering in d< hoeveelheid van vracht, en, aan den ande ren kant, eene vermeerdering van kostei en moeite, om zwaare vaten en ongemeet groote kisten vast te ftuuwen , veroorzaa ken zou. Intusfchen behoort men nog ii .ernfHge overwccging te nesmen, in hoi verre deeze tegenwei pingen tegen de groo ter veiligheid van het fchip , van he fchecpsvolk en van de laading kunnen op N 2 wen

7erW\f Ier fche;en in de rolf van Peking. Den zes en 'mriii'gten van Hmmaand.1793-

1

t

t

l t