Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar CHINA. XII.h00fdst.fl.4Ti. 231

welk over 't algemeen zwart, lang en grof is, wel geftrengeld, en in een krans, met eèn lange hairfpeld, midden op de kroon van het hoofd vastgemaakt. De jonge kinderen gaan bijkans geheel naakt. De mannen zijn doorgaans welgemaakt, fterk •van lijf en leden , en bevallig van gelaat. Doch veelligt is het ook waar, dat op dien tijd, toen de Engelfchen hen zagen, de drift der nieuwsgierigheid hen zoo zeer bezielde , dat hunne houding daardoor grootlijks verbeterd wierd. Zij waren in zulke verbaazende menigte famengevloeid, dat men met eenen onzer Engelfche dichteren mogt uitroepen:

„ Hoe veele goedaarrige weezens zijft „ hier verfameld!" (*j)

(*) How many goodly ereaturss are tbere herel

p 4 xnr.

Verblijf der fchepen in de golf van Pekitig. Den vijfien van Oogstmaand.i793-

Sluiten