is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR CHINA. XIII. HOOFDST. 2. Jfd. 319

doen dienen. Maar, fomtijds, maakt men 'er grove matten van, en latten aan muuren en zolderingen, welken men met pleister wil beu-rijken. Het onderfte gedeelte van den ftengel, tevens met den wortel, dient tot brandftof, uitgenomen, wanneer men die ftoffen noodig heeft, om dijken te maaken op die plaatfen, alwaar de oevers of zoomen van rivieren en vaarten meer fteevigheid vereifchen.

De boorden der Pei-ho-rivier zijn, op fommige plaatfen, met borstweeringen van gehouwen granietfteen bezoomd, om het geweld der overfrroömingen tegen te Haan. Op andere plaatfen ftrekken zich langs de kanaalen ftraatwegen , met dezelve foort van neen geplaveid , tot een aanmerkl'tjke lengte, uit, op zekere afftanden met Huizen voorzien , om het water tot befprenging der aangrenzende velden op een' gelijken voet te verdeelen. — In fommige ftreeken, zijn door ophoopingen van zanc en flik, kleine eilandjes in het rivierbec ontftaan, waardoor de Aroom in twee naau wer en ondieper takken verdeeld wordt.

De gierst van Barbados was dikwijls ii seiën geplant. Tusfchen deeze reiën wa ren beurtling anderen van planten, di<

Vamt op de Pei-ho. Den elfden van Oogst' maand. 1793-

i