is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VanTongchoe-foenaar Peking.Oogstmaand.1793.

] I <

1 Z 1 1 t t C ï

c

t 1

a

i

r e r c

§

92 BRITSCH GEZANTSCHAP

foe ftroomende, in de Pei-ho valt.

Dewijl de voorftad, welke aan deeze westijke poort, door welke de Engelfchen introkken , begint, veel uitgebreider is , lan die, door welke zij de ftad waren )innengetrokken , hadden zij meer dan wintig minuuten noodig, om hunnen togt loor dezelve te volbrengen.

Aan het uiterfte eind deezer voorftad , deld het Britsch gezantfchap ftil, om elknder onderling den indruk mede te deeen, welken de togt door Peking, China's loofdftad , in hunnen geest had nagelaa211. Zij wricrpn 7Ppr wel, dat een enkel lik, als met een opilag van het oog, oner het voorttrekken, op die ftad gedaan, en niet in ftaat kon ftellen, om een juist ordeel over dezelve te vellen, maar al 't een zij gezien hadden , uitgenomen het eizerlijk paleis , beantwoordde geenzins an het denkbeeld , welk zij zich aanbande de hoofdftad van het Chineefche ijk gemaakt hadden. Zij oordeelden,'dat en Chinees, indien hij maar onzijdig geoeg kon weezen, zich over het gezigt er fchepen, bruggen, pleinen, openbaare ebouwen, en in 't algemeen over de

ver-