is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het paleis Tuen minyuen.Oogstmaand,I7SI3-

1 1

<

100 BRITSCH GEZANTSCHAP

Bij toeval gebeurde het, dat het gezantfchap op een' dag van offerande, naamlijk, op den tijd der volle maan , welke een groote godsdienftige feestdag voor de aanhangers der gezindheid van F o is, derwaard ging. — Onder de verfcheiden naamen , welke den keizer, in zijne hoedaanigheid als fouverein, gegeeven worden, is 'er een, welke in klang met dien naam , waardoor de Godheid zelve , fomtijds , in China, uitgedrukt wordt, overeenkomt. En, 'tgeen meer is, ook het maakfel of famenftel der Chineefche karakters, welke gebruikt worden, zoo om den keizer, als om de Godheid te betekenen, is niet alleen volkomen hetzelve; maar het wordt ook altijd door hen onderfteld, eenige toefpeeling op het voorwerp, dat men uitdrukken wil, te hebDen. — Buiten twijfel , is deeze gelijkvormigheid, ontftaan uit eene eenzijdige :n al te gunftige overweeging der magt, welke, betreklijk tot den zedelijken Haat ;n de gefteldheid der menfehen in China , bijkans geheel en al in den perfoon des fouvereins berust. In de oogen van een onnoemlijk getal zijner onderdaaaen, is de rest der waereld, buiten China, /an zeer weinig beduidenis. Zij meenen, Jat het rijk van deezen vorst zich in de

daad