is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezoek aan het keizerlijk hof.

Herfstmaand,1793-

i

420 BRITSCH GEZANTSCHAP

De drie overigen waren te Zhe-hol; en van deeze drie, beloofden de twee jongften zeer veel. Zij waren in hunne 'zeden en geheele gedrag zeer befchaafd; zij toonden groote begeerte , om zich omtrent al dat geen , 't welk andere landen en rijken betrof, te laaten onderrechten; en waren nieuwsgierig, om de uitvindingen en kunstwerken , van daar gekomen , naauwkeurig te onderzoeken.

Dewijl de hooge ouderdom des keizers hem niet meer vergunde, het vermaak der groote wilde - dierenjagt in de bosfchen van Tartarije te genieten , gelijk hij, voorheen, na de viering der verjaaring van zijnen geboortedag,plag te doen, befioot de vorst, fpoedig naar Peking terug te keeren. Ook vond men ten hove goed , dat de ambasfadeur hem derwaard zou voorafgaan.

Eer lord macartn.Eij.Zhe-hol verliet , ontving hij uit handen van den keizerlijken gevolmagtigden een antwoord van bo-choeng-taung , op den brief, welken hij hem , eenigen tijd te vooren , toegezonden had. De ftaatsdienaar kondig-