Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D

VAN HET

VIJFDE DEEL.

XVII. HOOFDSTUK.

rugreis des Bvïtfchen gezantfchaps van Zhe - hol, naar Peking. — Deszelfs verblijf in die hoofdfteul, en te Tuen - min<men, — Waarneemingen daarop betreklijk. ..... Bladz. i

EERSTE AF DEELING.

Vertrek des gezantfchaps van Zhe - hol. — Reis van daar naar Peking. — Aankomst en verblijf in die hoofdflad. — Bijzonderheden aangaande dezelve en de Chineezen in 't algemeen. . -• • 1—68

TWEEDE AFDEELING.

Verder verblijf des Britfchen gezantfchaps te Peking. Nadere befchrijving der tuinen van Tuen-min-yuen. Vervolg der bijzonderheden ■ emtrent de hoofdftad en de Chi' neezen in 't algemeen. . . 69—134

EER-

Sluiten