Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terugred naar Pe. tmg. Herfstmaand.*793.

30 BRITSCH GEZANTSCHAP

ledigheid in de doos te weeg brengt, die maakt , dat de lucht 'er, door eene opening, met eene klep voorzien, met geweld indringt, en door een tegenövergeftelde opening een geblaas veroorzaakt. Dezelve uitwerking wordt voortgezet, wanneer men het dekfel , of de deur, voorwaard naar het tegenövergeftelde uiterfte der doos duwt: de ruimte van binnen wordt ver* minderd, de lucht famengeperst, en een gedeelte daarvan wordt 'er door dezelve opening met kracht uitgedrongen. Wanneer 'er , in plaats van een beweegbaare deur of dekfel, een zuiger binnen dezelve geplaatst wordt, wordt de lucht beurt om beurt tusfchen den zuiger en dp beide uiterfte zijden der doos te famen gedrukt, en op hetzelve grondbeginfel, in beide werkingen, gedwongen om 'er met een geblaas uittegaan. Deeze dubbele, of geduurige blaasbalg, wordt met even zoo veel gemak, maar met tweemaal zoo veel gevolg, bewerkt. — Dewijl men zich ,uit de befchrijving en afbeelding van den Chineefchen blaasbalg, niet gemaklijk een denkbeeld daarvan maaken kan, heeft men een model van dat werktuig naar Engeland ge-

bragt,

Sluiten