is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9'erbVjfin

Teking.

Herfst-

maand.

17P3-

4

: } >

9 ■

»

|

X

»;

»: x «

76* BRITSCH GEZANTSCHAP

• deren, maar niet de Europeefche, wel„ ke men als onnatuurlijk aanmerkte, na „ te volgen. Ingevolge van dien, ziet men „ in de Hukken, welken hij tot verliering „ van het keizerlijk paleis gefchilderd „ heeft, huizen boven huizen , in eenen , regelmaatigen trapswijzen voortgang, tot , den top des fchilderftuks, afgebeeld. De , beelden op den voorgrond , en die in , het verfchiet, zijn allen van eene en , dezelve grootte : doch , wie ziet niet , , dat zulks tegen de natuur zoo wel , als , tegen de zintuigen aanloopt? Ook heeft , hij een geheel ftelfel Chineefche hand, werkslieden, met het uitoefenen hunner , verfcheiden ambachten bezig, voor den , keizer vervaardigd. De tekening en het , kolorijt deezer fchilderijen zijn onvergelijklijk fchoon; maar wegens het gebrek van behoorlijke fchaduw deeden zij geene uitwerking. Nogthans geeven de Chineezen 'er den voorrang aan boven alle de meesterftukken van fchilderijen, welken men hun uit Europa kan aanbrengen."

De Chineezen fchijnen de fchaduw als en toevallige omltandigheid te befchou»

wen *