is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verblijf Peking. Herfstmaand.T793-

164 BRITSCH GEZANTSCHAP

Möefchreeven hebben , maar met een ligt, geel kleed overdekt, en met glazen in de portieren voorzien. De draagkoets werd door acht man gedraagen , ter zijde van welken acht anderen gingen, om, wanneer het noodig was, de eerlïen aftelosfen. Op dezelve volgden weder eenige benden ruiters in geele monteering, voetknechten , met pieken gewapend, fchild- en ftandaard-» draagers, De keizer was in de draagkoets. — Zoo draa hij den ambasfadeur vernam, gaf hij bevel, om feil te houden. Hij zond hem een gunftige boodfehap; en voegde 'er bij , dat hij den gezant verzoent , zich fpoedig van daar weg te begeeven, omdat de koude en vochtigheid van den morgenftond voor de onpaslijkheid, waarmede hij vernomen had, dat de ambasfadeur was aangetast , zeer nadeelig Waren.

Achrer de keizerlijke draagkoets , volgde riog een rijtuig met twee wielen, lomp en plomp gemaakt, en zonder veeren. In maakfel verfchilde het niet van de gemeene rijtuigen des lands , maar het was met een geel kleed overdekt en ledig, als of fiet beflemd was, om bij gelegenheid door d,er| keizer gebruikt te worden, Wan-

WQl