Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mm door Sjangtung naar Hoin-ganfoe.Wijnmaand.1793.

*S4 BRITSCH GEZANTSCHAP

Den twee en twintigften van Wijnmaand, ankerden de jachten van het gezantfchap voor lin-sin-choe , eene ftad van den tweeden rang. Nabij dezelve ftaat een zeer fchoone pagode, of toren , van negen verdiepingen. Deeze gebouwen worden door de inboorlingen ta geheeten. Zij zijn het talrijkst in die fireeken des lands, alwaar hooge gebergten zijn , op welker toppen men ze dikwijls geplaatst vindt. Gemeenlijk zijn deeze torens van honderd en twintig tot honderd en zestig voet hoog, 't welk vier- of vijfmaal zoo veel is, als hunne middellijn aan den voet des gebouws bedraagt. Het getal hunner verdiepingen of omgangen is bijkans altijd oneffen, dat is, van vijf, zeven, of negen. Deeze omgangen verminderen naar maate zij hooger rijzen, en ieder derzelven heeft een uitfteekend dak. Eene afbeelding van den toren in de nabijheid van Lin-fin-choe is op de plaat nommer XXXI. te zien. Bij Lin-fin-choe verlieten de jachten en

an-

onie, in Marokko, en zelfs omftreeks Algiers en runis te teelen. Het fuikerriet zou waarfchijnijk op fommige van de eilanden der Adriatifche see weelig groeien. Cosstgnij.

Sluiten