Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reis van Chan- fanJ'jen naar het meir Fo ■ yang. Den veertiendenvan Slagtmaand.1793-

136 BRITSCH GEZANTSCHAP

op eene bedrieglijke wijs zijn, worden zij met de koord geftraft; maar, wanneer zij hec enkel door gevolg van ongelukken zijn, vergenoegt men zich, mee hunne vrouwen, en kinderen, en al wac hun toebehoorc te verkoopen, en hen zei ven naar de nieuwe Chineefche volkplantingen in Tartarije te zenden.

In China gaan des keizers belangen boven alles. 'Er zijn geene eigendommen , die tegen zijne rechten kunnen beveiligen (0). De voorrang, op deeze wijs aan hem, die eene onbepaalde magt bezit, gegeeven, kan en mag als een openbaar gevolg

(0) De reden daarvan is, omdat de belangen des keizers die des rijks zijn. De inkomften des lands behooren aan de natie. De keizer is 'er Hechts de ukdeeler van, en daarbij bedoelen zij alleenlijk het algemeen nut. Hij heeft bijzondere inkomften, die hem in perfoon toebehooren. Dezelve worden uit zijne domeinen , of bijzondere goederen geheeven , en tot onderhoud van zijn huis en familie hefteed. In dit land zijn de openbaare uitgiften aanmerklijk minder, dan de inkomften. Het overfchot wordt weggelegd, en bewaard , om in buitengewoone en onvoorziene toevallen gebruikt te worden. Cossiswij.

Sluiten