Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAk CHINA. XX. hoofdst. i. Afd. 210

en ftrekten tevens ten grondflag van de wet, die, algemeen, onder de benaaming van de Commutation-a&e bekendis; —. eene akte , welke een einde maakte aan alle de onheilen, in het bovengemeld bericht aangeftipt, en eén aanzienlijk getal fchepen en matroozen in 't werk deed Hellen, om zich naar China te begeeven, ten einde die groote vermeerdering van thee , welke 'er, wegens het volkomen ophouden van den fluikhandel met die waare uit andere gewesten van Europa , vereischt werd, en die, bijgevolg, door de zaakbezorgers der Engelfche Oostïndifche maatfchappij, te Kanton gekocht moest wrorden , ih Engelfche bodems, van daar te haaien , en ter voldoening aan die behoefte in het rijk in te voeren.

De tijst of tafels der jaarlijkfchë vermeerdering van den inkoop van thee, en van den verkoop- van Engelfche manufaktuureri te Kanton, zal men oek in hét aanhangfel achter het zevende deel van dit werk -vinden.

Buiten en behalve de gemelde bedienden der Engelfche faktoorij, waren 'er te Kanton , toen het gezantfehap aldaar aankwamvnbg drie kommisfarisfen der maat-

fchap-

trerblijf ies ge. ïanttchaps. in Kanton. InWinet' maand. 1793.

Sluiten