Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcAAR CHINA. XXI. HÓOFDST. ïj

tempels, voor hunnen afgodifchen eerdienst Rds vmi gefchikt. Een derzelven is, aan het z^-f^Ma'.

einde der ftad , op eene romaneske wijs Mo. U

... Louw-

tusfehen eenen verwarden hoop bijster Wfla^„ hooge grainetfteenrotfen gelegen. — DeJTW aarde, in welke deeze granietfteenblókken, buiten twijfel, oorfpronglijk begraven hebben gelegen , na lan& verloop van tijd, door zwaare regenbuien weggefpoeld zijnde , zijn de uitrteekende rotfen, de eene voor , de andere na, van boven , op en faevens elkander neergeftort, en in dié Vreemde ligging, waarin men ze tegenwoordig nog ziet,gebleeven. De tempel beftaat uit drie onderfcheidene gebouwen, het 'eene boven het andere geplaatst, en alleenlijk door middel eener enkele wenteltrap i in de harde rots uitgehouwen, toeganglijk. Deeze gebouwen ftaan in de lommer van boomen , welker loof Zoo ongemeen dik is, dat men den tempel, op eenigeh afïland van daar, in 't geheel niet zien kan;

Andere rotfen, waarfchijnlijk, door dezelve oorzaak , in haaren tegenwoordigen ftaat gebragt, vormen ; een weinig beneden het verheevenfte gedeelte der ftad j een hol, eene fpelonk of grot , die de .fpelonk of grot van camocns genaamd .VU, o e ü Li B wórdt; =s

Sluiten