Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar CHINA. XXI. hoofdst. 23

den gevormd wordt. In die kom lag ,'Reh vm eertijds, het fchip van den beroemden En-^fJ^ gelfchen admiraal, lord akson, om geka- kao.^Li lefaat.te worden. Maar geen fchip van maand. dergelijke grootte zou, tegenwoordig, in^s** die haven kunnen binnenloopen.

Ten nutte en tot gemak der fcheepvaart, heeft men , op de kaart der ftad , der havens en des omtreks van makao, met een gedeelte des eilands van dien naam, hiertegenover, onder nommer XLIV ge- j plaatst, de tegenwoordige diepten der haven en reê, volgens eene naauwkeurige peiling , net opgegeeven, met aanwijzing tevens van de gefteldheid des gronds, en deszelfs meerdere of mindere deugdzaamheid , om 'er in te ankeren. — De oorfpronglijke tekening deezer kaart is met groote zorgvuldigheid , en niet minder rmauwkeurigheid door eenen heer, welke langen tijd op die plaats zijn verblijf gehouden , en dezelve aan den ambasfadeur ten gefchenke aangebooden heeft, vervaardigd.

De uitlegging der cijfers, in de grondtekening der ftad en haven van Makao, de voornaamfte plaatfen en gebouwen aanB 4 wij-

Sluiten