is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U BRITSCH GEZANTSCHAP

Taan van Deeze man, zoo ongemeen vaardig ei$ nadrt. behendig, was aan boord van het Franschj Hdena. brikfcheepje Amdia, door fir e rasmus maand, gower genomen, onder het fcheepsvolkl -754» gevonden. Hij begaf zich met oogenfchiü lijke bereidwilligheid aan boord van dl Lion, veelligt, omdat dit fchip veel grool ter was, dan het Republikeinsch brikJ fcheepje. Hij was bereids eenige maandenl aan boord van het Fransch fchip geweest J maar hij verilond geen enkel woord Fransch, of Engelsch. Buiten twijfel wist hij niet J noch welke de moogendheid was, die hij gediend had; ncch dat hij, door zijnen overgang van boord van het Engelsch fchip ophield, dezelve getrouw te zijn. Hij waal openhartig; zijne gelaatstrekken waren nieH onbevallig, en hij had eenen goeden iml borst. Indien voor zijnen geest zoo veell zorg gedraagen was, ais voor zijn lichaam! is het mooglijk, dat deeze ook inde weel tenfchappen even zoo veele voortgangen! zou gemaakt hebben, als het Iaatfte°ini lichaamlijke oefeningen, 't Is toch geen-I

- 2 in si

staunton over, en de leezers daarover oordee-f len. Alleenlijk kan ik hun verzekeren, dat hötl verhaal dus luide, Aant. des nbdekd. vebï-,