is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i86 KORT BEGRIP

Chineefche voor eene foort van kompas moet gehouyan°FOü- den wor(*en' bewijst, dat men toen reeds si tot de eigenfehappen des zeilftcens kende.

hoang" t, . 11 ■•

av. Hoang-ty, overwinnaar van alle zijne

tegenftreevers en mededingers, en door zijne onderdaanen met den glorierijken tijcel ■van t.i e n - t s é , dat is, Zoon des hemels CO verwaardigd , hield zich, vervolgens , alleenlijk , met wijze wetten te maaken, en den menfehen fmaak voorgoede zeden, voor deugden en kunften inteboezemen , onophoudiijk bezig.

Voor Niet hooger dan tot het een en zestigile Cg"iooneSï^x CO der regeering van deezen keizer 2ö37. klimt de Chineefche tijdrekening; en de historie van dat rijk neemt dan eerst een karakter van zekerheid aan , welke zij ten aanzien der tijden , die dat tijdftip zijn voorafgegaan, niet hebben kan.

Het

0) De Chineezen geeven deezen tijtel nog he-

tiendaags aan hiïnne keizers.

■' (t)' Ik heb reeds gezegd, dat bet een en zestigfte

iaar der reseering van hoang-ty met het twee

<tni7P.nri 7P.s honderd zeven en dertislte iaar voor

&f r.hyistlnke laarte ine overeenkomt. Het Was

IUC J aiül i.UliUCtU I.U LWlIJLttl aait." tt ,