is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i88 KORT BEGRIP

HOANG-

Chineefche Onder de regeering van fou-iii, en wbTou. buiten twijfel langen tijd te vooren, ftreecT

xi tot men met boog en pijlen , met piek en

fchild : maar hoang-ty volmaakte' het gebruik deezer wapentuigen, en vond 'er nog nieuwen bij uit.

De Chineezen, onkundig van het waare tijdftip, wanneer de menfehen begonnen hebben kennis te krijgen van de fterre-, reken- en muziek-kunde, van de ge wigten , maaten, ovens, ry- en vaar-tuigen, riemen, van de bouwkunde, van de kunst om ertfen re fmelten, van het gebruik der munt, van de noodzaaklijkiTe werktuigen, en keukenffereedfehannen. VipKKp

van alle deeze uitvindingen aan den keizer hoang-ty toegefchreeven. ■—• Ook houden zij eene van zijne vrouwen (w) voor de uitvindiler van de manier om de zijde te fpinnen, om 'er ftoffen van te maaken,

en

uit, welken de Chineezen aan iedere gantscblijke omwenteling van het geheel al toefchrijven, en na welk tijdvak alles op nieuw moet gefchapen worden.

f» Zij werd lei-tsou geheeten. Men vereert haar onder den tijtel van den geest der moerbeziehoornen, en der zijdewormen»