Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

TWEEDE DEEL.

VERVOLG van het VIERDE BOEK. STAATKUNDIGE BESCHRIJVING VAN SYRIË.

III. Hoofdstuk.

$. I. Van de Anfarié. . . . Bladz. i

§. II. Van de Maronitsn. ... .8

§. III. Van de Druzcn. . . . . 31

J. IV. Van de regeeringswijze der Druzen. . 58

§. V. Van de Motoualis. . . , 78

IV. Hoofdstuk..

Beknopt ver/lag van de Geschiedenis van Da her, Zoon van Omar, die te Acre het hevel gevoerd heeft van het jaar 1750 tot het jaar 1776. . . . . 86'

V. Hoofdstuk.

Verdeeling van Syrië in Landvoogdijen volgens lift Turksch

bellier. . . . . . ... 130

e -:J - . 1 ■ ...■'..:.!>. -b •■■v; ït*$

VI. Hoofdstuk.

Van de Landvoogdij van AJeppo. . . , 13^

VII. Hoofdstuk.

Van de Landvoogdij vau Tripoli. . . . 156

VIII. H o o ?' ' d' s t u i.

Van de Landvoogdij van Saic'e ook van Acre genoemd. 167

* 3 IX.

Sluiten