Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Hoofdfluk. 20

l>agt: men vindt bijna altijd een vrouwen • klooster naast een mannen - klooster, en egter hoort men zelden van ergerlijke dingen. Die vrouwen zelve leiden een zeer arbeidzaam leven en het is ongetwijfeld die werkzaamheid, die haar voor die verveeling en zedenloosheid befchut, tot welke de ledigheid aanleiding geeft; ook kan men zeggen dat deeze kloosters , wel verre van de bevolking te fchaaden, dezelve helpen bevorderen, met de eetwaaren, door hunnen landbouw te vermenigvuldigen in grooter hoeveelheid dan zij verteerd worden. Het aanmerklijkfte huis van Maronitifche monnikken is Koz-haié, zes uuren ten Oosten van Tripoli. Daar bezweert men, gelijk in de eerfte jaaren van de kerk, de van den duivel bezetenen , van welke 'er nog in die ftreeken gevonden worden : het is nog zeer weinige jaaren geleden dat onze kooplieden van Tripoli eenen gezien hebben, die het geduld en de konst der geestlijken op den toets ftelde. Die man , die op het uiterlijke gezond fcheen, kreeg fthielijke ftuiptrekkingen, die hem woedend maakten, zijne woede was dan ftil, dan uitbarftende. Hij feheurde, hij beet, hij fchuimbekte , hij riep gelladig : de zon is mijne moeder ; laat mij haar aanbidden ! Men overftroomde hem met wijwater, men kwelde hem met vasten en bidden en men verjaagde, eindelijk, zegt men, den duivel; maar volgens hetgeen kundige aanfehouwers 'er van getui-

Sluiten