is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-8 Reize door Syrië en Egypte.

omftandigheden , die zonder onderfcheid onder alle lugtftrëeken gevonden worden.

A!s men dc zaak nadenkt, fchijnt het dat die aan van den grond wezenlijk invloed op de werkzaamheid 'hebbe; het fchijnt dat in den maatfchaplijken, zoo wel als in den wilden ftaat, een land, cfiöf de middelen van bcftaan wat moeijelijk zijn , werkzaamer , nijveriger bewooneren zal hebben ; dat: m zoo een, integendeel, daar de natuur alles rijklijk fchenkt , het volk werkloos, lui zal zijn ; en dit ftemt ook wel overeen met de algemeene feiten in de gefchiedenis, daar men ziet dat de meeste landen-verwinnende volkeren arme volkeren zijn, uit onvrugtbaare of moeijelijk te bebouwen landen gekoomen , terwijl de overwonnen volkeren bewooners van vrugtbaare en rijke landen zijn ; het i? zelfs cpmerklijk dat die arme volkeren , bij de jrijfee z;inde koomen woonen, in weinig tijd hunne werkzaamheid verliezen en tot werkloosheid vervallen: zoo ging het met die Perfen van Cyrus , uit Elymaïs in de weiden van den Euphraat nedergedaald, zoo ging het met de Macedoniers van Alexander, uit het gebergte Rhodope in de Velden van Afia overgebragt; zoo met de Tartaarcn van Djenkiz -Kan, die zig-in China en Behgale nederzetteden en met de Arabieren van Mahomet in Egypte en Spanje. Hier uit zou men kunnen opmaaken dat het niet als bewooners

van