Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRUKFEILEN.

Bladz. Hn.

108. - 10. G, H, H, I, de drie. lees G, H. H, h I, K. de Drie.

— - 25. A, B, C, A, B, E.

Ho. - 8. de horenwyze. —— de zaad wyze. in. - 3- £t htb.lf g, k, h, 1.

— - 28. A, H, t G, H, I.

112. - 6. geleid —— geleed.

— - 15. O, P. Q, P.

114. - 16. S, R, Z, O. S, R, Z, o.

127. - 9- verfchaft —— verfchafte.

138. - a.fuperias fuperius.

154. - 21. beroomde beroemde.

162. - I. zigteindens • gezigteinders.

163. - 9- knobbel v. knobbel V.

172. - 3 —10 —21 — 29. Agonti —— Agouti. Item pag. 173. lin. 25. 177. - 25. trucidat —— trucidet. 179. - 16. N. Greus Grew.

182. - 18. O. de beenige Q, de beenige.

183. - 24. VI. II. VI. VII.

195. - 25. Carïbon • Caribou. Item p. 209 lin. 22 en 44. p. 217 lin. 27.

196. - 20. Rendier Chantilly —— Rendier te Chaatilly.

197. - 13- herkauwde —-> herkauwende. 316. - 7. geweeet — geweest.

8. vooral de voor alle de.

ai8. - 26. D. duidelyk —— B. duidelyk.

219. - 27. immers nog opening immers geene opening.

221. - 7. onotomicum —— zootomicum. si2. - ai. Hyroidea >—— Thyroidea.

82. Pallas (c) Pallas (O befchreeven.

024. - »2. in den Bontlieimfchen —— in den Drontheimfchen.

026. - 15. oplette Natuuronderzoekers. oplettende Natuuronderzoekers.

227. » 13. Rennhersch Rennhirsch.

228. - 11. N. Cor-ter N. Coiter.

De Binder moet de Platen aldus plaatfen, en het wit niet affnyden;

Orang Outang Tab. 1. 2. 3. 4 en 4. tegen Bladz. 120.

Rhinocêros . Tab. 1. 2. 3. . . —— 188.

Rendier . . Tab. 1 — 43«

Sluiten