Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VUTchen II.

DJ. No. 7.

WALVISC£i-ZOORTEN.

No. r. De Cachelot of Potvifch.

Cachelot is een der grootfte RoofvilTchen, die zich van den Walvifch daardoor onderfcheid, dat hy Tanden heeft en zeer vreetagtig is; want hy vreet niet alleen kleine Visfcben, als Haaringen, Makreelen, Sardellen enz. die hy zig met het water in den keel laat dryven, met duizenden tegelyk, maar ook extra grootte. Hy is 50 of 60 voet lang en groen en zwart gevlakt, met roodgraauwe fwemvinnen en Staart. Hy werpt eenen fterken Waterftraal voor. waarts uit zyne Neus uit.

Eene byzondere grootte Holligheid in zyn Kop voor de Harfenen bevat gewoonlyk verfcheiden Tonnen eener vettige Stoffe, die onder den naam van Walrath (Sperma Ceti) bekend is, en in het geheel dat der Walviffchen niet is, maar van de Cachelot of Potvifch komt. Ook vind men in zyne ingewanden altyd grootte Klompen Ambra, wel tot 80 pond zwaar, ïly leeft in de grootte Zaeën der Waereld.

No. 2 De Narbal.

De Narbal is eene. niet minder geweldige Roofvifch als de Cachelot, en wegens zyne 10 of 12 voet langen Een-Hooren, van het fchoonfte witte E'penbeen , die hem uit de Neusbeenderen uitgewaffchen is, by uitftek merkwaardig. Dit heeft hem ook de naam van Zee-Eenhoorn, gegeeven. Hy word door dit geweer een gevaar'yke vyand voor den Walvifch, en breekt menigmaal de punt daar van aan Scheepen af, waar op hy met gewelt los ftoot.

Hy is met zynen Hoorn by de 36 voet lang, ziet 'er wit rood graauw uit, en is op den Rug zwart geftippeld. Zyn Mond en Oogen zyn zeer klein. Hy werpt ook maar een Waterftraal uit zyne Neus; die hy met een byzondere klap fluiten kan. Hy leeft byzonder in de.Ys-Zee, zyn fchoone Eenhoorn, welke men in veele Naturalien Kabinetten vind, beefè waarfchyulyk voor deezen, toen de Natuurelyke Hiftorie zo goed niet bekend was, gelegendheid tot de Fabel van den Eenhoorn, als een Land-Dier geno-; men, gegeeven.,

Sluiten