Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE L E S S E.

EDELE, ACHTB. HOOG- EN ZEER GEL. EN ZEER AANZIENELIJKE TOEHOORDERS!

J^Js ik gisteren de eer hadde UL. uit te nodigen op de toepasfing der voorgeftelde Regelen op het verbeelden der hartstogten, moesten UEdelheden noodwendig verwagten, dat ik heden in Uwe tegenwoordigheid die hartstogten op de Leye tekenen zoude, en met het allergrootfte recht.

1. Ik zal dan eerst toonen een wezen in Rust QEg. 3.); dan in Verwondering; 3. in Verachting ^Fig. 4.); in Verontwaardiging QFig. 5.).

2. Daarnaa, weder een in Rust QFig. 3.}; dan Vergenoegd; 3. Verheugd {Fig. 6) 4. fterk Lagchende (_Fig. 7.).

3. Vervolgens weder een in Rust, (Fig. 3.); dan Bedrukt; eindelijk Huilende.

4. Eindelijk, zoo de tijd het toelaat, zal ik in het kort aanduiden, het eerbiedige, treurige QFïg. 8.), en het fterven QFig. y.).

De fpoedige verandering der Hartstogten in deeze Wezens zal UL. niet minder voldoen, dan den Grooten Ferdinand van Tofcanen, als hij Pieter van Cortona te Florence zag fchilderen. Deeze als hij zag, dat de Hertog zig naaulijks verzadigen konde in het verwonderen van een kind , 't welk hij huilende gefchilderd hadde , vroeg of zijne Hoogheid zien wilde, met hoe weinige trekken hij de kinderen

Sluiten