Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de natuur zelve, zulk eene gedaante zouden verkreegen hebben, welke de onderfcheidene Natiën, in het bijzonder, voor de bevalligfte hielden.

Vefalius (a) bevestigt dit, alsmede dat de Vroedvrouwen, door de Moeders bekogt worden om het hoofd haarer kinderen bolrond te maaken. Hij meent, dat de Duitfchers platte agter-, en breede hoofden hebben, om dat de kinderen altoos flijf op den rug in de wiegen gebonden worden. Dat de Nederlanders integendeel langwerpige hoofden hebben, om dat ze kinderen zijnde door de Moeders altoos op zijde, te flaapen gelegd worden.

Die groote Geneeskundigen hebben niet gelet op de beenige bekkens der Moeders, welke vooral in ons Land dikwerf zoo nauw zijn, dat de kinderhoofden 'er niet door konnen fchieten, dan naa dat ze, door de flerke weën van de moeder geperst, dunner dat is langwerpig geworden zijn.

Het is dus niet te verwonderen dat wijsgeeren gefield hebben, als of de konst 'er veel toe deedt, noch dat Scaliger (JOomm. in Theophrasti Lib. 5. p. 287. de caufis plant ar. ftellig verzekert, dat de Genueefen van de Mooren hunne Voorouders geleerd, de flaapende kinderhoofden plat te drukken, nu van zelve met een Therptisch hoofd, en ziel gebooren wierden (b~).

Car-

O) F. C. H. Lib. 1. Cap. 5.

(£) Therfites een der mismaaktfte en teffens luifte menfchen onder de Grieken, wierdt door Achilks doodgeflagen, om zijne lasteringen tegens dezen Held. Homerus heeft in het tweede Boek der Ilias zijne wanftaltige gedaante befchreeven, welke naaderhand zulk eenen indruk bij de Oudheid overliet, dat men aan mismaakte menfchen een Theifitisch weezen heeft toegeëigend.

D

Sluiten