is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van Petrus Camper, over het natuurlijk verschil der wezenstrekken in menschen van onderscheiden landaart en ouderdom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt van den pasfer in het draaipunt van den onderkaak A en trek met AC de linie Cc tot die de wezenslijn fnijdt in O.

En van gelijken de lijn Bb uit A'; voltooi de kin en doe de onderlip fluiten tegens e, d. zoo zal deze Jonge in een Oudmans kop veranderd zijn. Ook moet het oor M naar m gebragt worden.

Het is ondertusfchen waardig aantemerken, dat de ooren in de Oude lieden mede ruim van vel wordende zich verlengen, al hetwelke ik niet te gelijk in deeze afbeelding heb konnen aanduiden.

§. V I I I.

Men kan op dezelfde wijze dit werkfluk omkeeren en van het Oude hoofd een van een Jong Man maaken. In de figuur behoeft men flechts, met de vingers, de geflipte liniën te dekken om het Oude, of de volle linie, om het Jonge Manshoofd bij verwisfeling gewaar te worden.

VIERDE HOOFDSTUK.

Gedaante van Kinderhoofden van voren. §. I.

Cj)]> de V Plaat vindt men dezelfde Kinderhoofden van voren, in de i en 2 fig. afgebeeld, die in de II Plaat zijdelings opgegeeven zijn, en van welks proportiën wij reeds gehandeld hebben, in het 1 Hoofdfluk van het II DeeL

De