is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van Petrus Camper, over het natuurlijk verschil der wezenstrekken in menschen van onderscheiden landaart en ouderdom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108 «g»

neus, zijn ftaande hair, bolle kaaken enz. Zie Junius, over de Schilderkonst der Ouden, Lib. III. C.2. p. 259.

§. V.

Deeze wijze van fchetzen kan even gemakkelijk aangeleerd worden, als die manieren welke thans in gebruik zijn; wil iemand 'er gebruik van maaken in het afbeelden van allerlei hartstogten, niets is gemakkelijker ; in die van verbaasdheid, fchrik enz., daar de mond in geopend wordt, moet flegts de kin verlengd worden, al het overige moet uit de beweeging der fpieren gezogt worden, hetwelk even gemakkelijk op eene wiskonflige wijze kan aangetoond worden als het gene ik omtrent de bijzondere Natiën en jaaren hebbe aangeweezen.

Om veranderingen in de wezens te maaken, kan men de proportiën veranderen, de aangezigtslijn min of meer laaten hellen, zoo blijft men in de goede gefchiktheid en teffens in het fchoone. De Regels die A. Durer in zijn Boek over de verandering der Beelden en we* zen strekken gegeeven heeft, brengen meest wanfchikkelijke gedaantens te voorfchijn, welke zeldzaam te pasfe koomen, offchoon deeze befchouwing op zich zelve haare verdienflen heeft.

Het was te wenfchen,dat Konftenaars zich toeleiden op de naa vorfching van de waare gedaante onzes geheelen lighaams, op deezen trant, men zoude geene mindere voordgangen hier in maaken, dan ik mij vleije, omtrent de wezens gemaakt te hebben, en die ik hoope dat anderen zal aanzetten, om een ftuk, hetwelk hier flegts begonnen is, tot volmaaktheid te brengen.

EINDE.

E II-