is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschryving der zeën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ZEE. Vierde Hooft/luk i2t De olie van Tarter en de geeft van Armoniac-zout maekten

in de verwe geen de minfte verandering.

Blaeuw Papier, daer meede bevogtigt, wierd een weinig rood,

en 't afkookfel van Maluwe, daer by gevoegt, deed het zelve een

donker groene verwe aenneemen.

Het zelve met Wyn-geeft overgehaelt.

Deeze geeft wierd zwartverwig.

Uitgedampt zynde, was de agterblyvende ftoffe ligter zwart, en deelde haer coleur aen wit Papier meede. De fmaek was zout,lymagtig,fmeerig en fterk.

De Niter-geeft veroorzaekte rook en vlam,

De Zout-geeft deed zieden.

Het fterk water vereenigde zeekere witte en fmeerige deeltjes , die ze vervolgens deed zinken.

De geeften van Wyn-azyn en Armoniac-zout, gelyk ook de olie van Tarter, deeden geen werking.

Het afkookfel van Maluwe, nam een aengenaem Emeraudgroen aen.

En het blaeuw Papier dezelve zwarte verwe als de ftoffe.

Derde Steen-ftruik.

Ik hebbe die verfcheide maelen te gelyk met het Corael ter diepte van zes, agt, en zelfs dertig vadem opgehaelt; Triomfetti noemt dat gewas Coralloïde met een minder getande fchorftè.

Het zelve is als de andere zonder wortel, door de lymagtige ftoffe , waer uit de fchorffe beftaet, aen de vafte Lighaemen gehegt.

Deszelfs hoogte is op het meeft anderhalf voet, en de grootfte dikte een linie Diameter,

De fchorffe verfch zynde is van coleur als de doyer van een

Hh ey,

Coleur van de geeft.

Toevalligheeden door vermenging met andere geeften , wateren, oliën, &c.

Zie Pl. is. n. 82.

Plaets, alwaer die groeit.

Deszelfs gedaente,

Hoogte em dikte, Schorfle,