Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 3

INLEIDING.

■ hl ■ : >b

e Nederlanders zijn van alle tijden'? ën nog tot in het eind der voorgaande * ëeuw , bekend gewoed voor een kloek , hard, fterk en gezond volk; dus getuigen 'er alle hunne gefchiedfchrijvers van: en, zoo men de fchrifteri hunner geneeskundigen nagaat, moet men befïuiten dat zij naauwlijks eenige andere ziektens kenden, als die uit de verwisfelende gematigheden des luchtsftreeks en uit een zwaaren arbeid ontftaaïi, benevens zommigen , die, bij wijze van befmètting, overgeplant worden; dóch dat de kwaaien der weelde en overdaad, en, voör al dë Zenuwziektens, bij hun zoo vreemd waren, dat zij 'er zelfs" den naam niet van' kenden. Dan zedert het begin deezer eeuw zijn de ïaatften , onder hen5 zoo aanmerkelijk vermeerderd. dat thans

Sluiten