Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g4 lambertus bickeü.

ken of mazelen, enz. zijn zenuwtotvallcit) maar in een Prikten zin geen Zenuwziektens ; deezen naam verdienen zij eerlt, als zij door die of andere oorzaaken voortgebragt worden in iemand, die voor zijne ouderdom, ftaat, enz. te zwakke, te gevoelige zenuwenen vezelen heeft; - zoo zijn dan ook geen Zenuwziekte te noemen de krampen, de Puiptrekkingen, pijnen, beroerte , lamheid, enz. die op eene kwetzing, drukking of andere werktuiglijke oorzaak van belediging der hersfenen , hersfenviiezen , rugmerg, zenuwen, peezen, enz. volgen: —— Zelfs verdienen naauwlijks dien naam de krampen, kolijkpijnen, braakingen, enz. welke door fcherpe Poffen in het bloed, of door Peen in de nieren, enz. van gezonde zenuwgePellen verwekt worden. —Edog men moet deeze bepaaling niet te vertrekken, voor al niet in de beoeffenende geneeskunde ; want dikwijls ontmoet men in gezonde zenuwgePellen de zwaarfte zenuwtoevallen , de vallende ziekte, de algemeene kramptrekking, de St. Vitusdans , allerlei Puiptrekkingen en pijnen, door eene onnatuurlijke prikkeling voortgebragt, welke men van de lijp der Zenuwziektens zou moeten uitzonderen, en die egter, fchoonzij geen

oor»

Sluiten