is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|lS MMBERTUS BICKER

Vallen ontdaan kunnen, dan heeft men eene tweede vermoedelijke reden, om "te befluiten, dat zijne zenuwen oorfprongelijk zijn aangedaan. Dog vind men te gelijk tekenen van andere ziektens, dan dient men te onderzoeken, of die zenuwtoevallen, die 'er plaats hebben, niet daar uit ontllaan, offchoon de lijder gefchiktheid tot Zenuwziekte hebbe. Zie in §. VUL de gevallen i, 2, c», 4 , 5. §. IX. de gevallen -i , s, 3, 4s 5*

3. omflandigheden,waar in de lijder verkeert ; oneer welken vooral 'in aanmerking komen, defexe, de ouderdom, de ftaat der huuwbaarheid, die der zwangerheid en bevalling , # de lugtsgefteldheid , het faifoen en de heekchende

ziektens De vrouwen, weet men,

zijn, over 't algemeen, meer aan zenuwzieke toevallen , bezwijmingcn , ftuipen, enz. onderhevig, dan de mannen; de kinderen meer, dan beiaarden; de pas huuwbaare meer, dan ouderen; de zwangere meer, dan onbcvrugte. -— Eene gezonde fterke vrouw krijgt, door te groote kraamvfoed, fiaauwtens, ftuipen,%nz4 eene zwakke krijgt dezelfde toevallen,door de fterke aandoening van geleden ween Of naween; niet bij de eerfte, maar bij

de