is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qver de Zenuwziekte der Nederlanderen. u<>

de laatfte zijn het eigenlijk zenuwzieke toevallen, die ook geheel andere geneesmiddelen vorderen. In een tijd, dat

de kinderziekte regeert, word een kind, een meisje, een jongeling onverwagts van ftuipen aangevallen: zo zij nooit gepokt hebben, en men geene andere oorzaak ontdekt, heeli' men zeer veel reden, om te vermoeden, dat dezelven niet uit Zenuwziekte, maar uit de onderweg zijnde kinderpokken ontitaan. Zie %. VJ1I. de gevallen 2, 3 , 4 en 6~, §. IX. de gevallen 6 en 7.

4. Eens of meer der aanlsïdende oor* zaaken $ VII, kort of onmiddelijk voorafgegaan; voornamelijk opftopping van gewoone ontladingen, der Honden, der aambeijen , en van zweeren ; te fterke bloed - of zaadontlaitingcn; het naarbmnenflaan van ziekelijke Horren, van jigt, van uitflag , enz.; fchadelijke lugten ; vallen, ftooten , maar vooral gemoedsaandoeningen , fchrik, toorn, blijdlchap, enz. Als men verneemt, dat de ziekte op één van deeze oorzaaken gevolgd is , in een zenuwzieken lijder , heeft men eene nieuwe reden, om dezelve voor eene Zenuwziekte aan te zien, ©ffchoon die zelfde oorzaaken ook in geil 4 zon-