is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï20 X.AMCERTUS BICRER.

zonde lieden zenuwtoevallen verwekken kunnen. Zie §. VIII. de gevallen i , 4, 7, en 8. §. IX. de gevallen 2, 3, 4, 5 > 6 > 7 en 8.

5. eigeaaamige kenmerken der Zenuwziektens. — Zij hebben naamelijk doorgaans tekenen en trekken bij zig waar door zij dikwijls zig terflond aan

een kundig oog kenneliik maken.

Hier toe behooren alle die kenmerken van verzwakte, teergevoelige, mingevoelige en onthielde zenuwen en hersfenen , enz. $. VI, 1, a, 3 en 5 opgegeeven ; gelijk ook alle die tekenen, waar door de bijzondere Zenuwziektens §. IV, zig doen kennen. ■—Maar be, halven uit deeze, kent men dezelven menigmaal

*. Uit dc manier, op welke zij aankomen. -— Gemcerielijk vallen *zij den lijder fchielijk , onverwagt op het lijf , zonder die voorloopende ongefteidheden; zonder die ziekelijke veranderingen in de gedaante , kleur, houding , enz. waar door andere ziektens zig dikwijls, dagen, weken, ja maanden te vooren aankondigen. Dit heeft vooral plaats omtrent de bezwijmingen , kramppijnen , ftuipen , vallende ziekte, zenuwberoerte

ea