is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï~6 LAMBERTUS BICKER

het zelve; de bewuftheid van het alzinj fchurdig tc hebben doorgcbragt; de meenigvuldige en groote ontwerpen, die zij geimeed en zig voorgelteld hebben; de meerdere zorg voor het toekomend beftaan van hunne huisgezinnen, bloedverwanten, en zo veele andere banden heg-* ren hen veel meer, dan. onze Voorouders, aan de Waereid cn deen hen met veel meer anglt dikwijls aan den dood denkenj en dc ziektens , die hen met dezelve dreigen , meer engten en ongeruiter doorftaan, behalven dat zy de gevaaren der ziektens, door de meerdere verkec; ing met) Gcneesheeren, en het meerder ieezen van Geneeskundige 1'chiiftcn, thans ook beter kennende, - 'er veel eerder en meerder

door ontrukten verfchnkt worden.

Laat ik hier nog bijvoegen * dat de zoo kenöeidjk vermeerderde ongodsdienftigheid in onze dagen, dc zoo algemeen toegenoomen gevceiens van vrijgeefterij, enzzoo zij niet tevens dien angft voor 't fieryen vergrooten, althans aan fchier alle de opgenoemde hartstogten den vri n i eugel gevierd, en de gevolgen derzelven geweldig vermeerderd en verzwaard hebben.

Dan deeze zo algemeene vermeerdering van zoo veele, zulke oproerige, en

zul-