Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g4 BE HÜWELtKSKKÜS,

r O OZENHEIMi

Maar fehoone vrouwen zullen hier toch in menigte zyn?

lux.

Dat verzeker iku; doch daarmede ben ik niet bekend.

roozenheim.

He geloof het gaarne, arme duivel! ik geloof het gaarne* Maar ik wil des te meer bekend met haar wofdem De heeren kavaliers zullen vreemd opzien, als ik in gezelfchappen kom, en alle oogen tot my zal trekken. Gy kent toch de fchoonfte vrouwen ten minften van naam?

lux.

6! "Van naam ken-ik haar allen.

roozenheim haalt zyn zakboekje uit. Schielyk! hoe heten zy ?

lux.

De gravin Malk.

ROOZENHEIM.

Malk. Woont?...

lux.

In haar eigen hotel

roozenheim.

In haar eigen hotel. Is zy fchoon ?

lux.

52eer fchoon; enbovendat van een zeer fyn verftandL

roozenheim. '

Dat fchenk ik haar- Maar is zy anders konver fa-* ièl? hevallig? berrïint zy gezelfchaü?

Sluiten