Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een BRAAF HART. 31

DE kaptein.

Waarom niet hier?

augustus.

■ Bewijs mij dezen dienst: ik heb 'er mijne reden voor.

rDE kaptein.

En ik ook de mijne.

auöustus (Hij gaat naar de deur van zijn 'sPadcrs vertrek, opent die angstvallig, en zegt bij zich zeiven.

Mijn Vader is agter; hij zal ons niet hoeren. — (Tegen den Kaptein^) Heer Kaptein — — ik — (zagtjes) Foei! kan ik nog aarzalen: elke minuut moet mijnen Vader eenen doodlijken angst op het lijf jaagen! — (Tegen den Kapt ei*) Heer Kaptein! gij kent onzen toeftand: alle wegen, om in den burgerftand door de waereld te komen, zijn voor mij gefloten. 'Ik wil den Staat als Soldaat dienen; hoe veel handgeld geeft gij mij?

DE kaptein.

Mijn Vriend, je bent wei tamelijk lang, en van een goed postuur; maar je fchijnt mij de fterkfte niet te wezen. Kunt gij fchrijven ©n cijfferen?

augustus (tp een fchampren toon.) Gij hebt mooglijk nog niemand geworven?

Sluiten