Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met pen BRAAF HART. 3$ VEERTIENDE TOONEEL.

augustus (alleen?) Dus beu ik nu Soldaat, en morgen zal Ik op de openbaare markt, befpot van mijne bekenden en School-makkers, ten fchouwfpel van Straatjongens, den krijgstred leeren. — Maar, wat fchaadt het: genoeg; mijn Vader is ger red! De braaven zullen mij openlijk prijzen, en hunne goedkeuring zal mijne vergelding wezen. Ach! hoe deugdzaam zal ik van nu «f aan worden | Ik wil edele , uitmuntende dnaden verzaamelen. Ik heb gelezen: hoe vlijtiger men vergadert, hoe fpaarzaamer men wordt; en dus zal ik deugden verzaamelen, tot dat ik hoogst gelukkig ben.

VIJFTIENDE TOONEEL.

de secretaris, augustus.

(J)e Secretaris, zijn' Zoon in Soldaat en - kleederen ziende, geeft een gil, en blieft roerloosflaan.)

augustus (mede ent fielt, valt zijnen Vader ie voet.) Mijn Vader, geld! Hier is het, hier zijn soq Dial Jers.

de secretaris.

augustus! mijn Zoon! ach! wat hebt gij

gedaan?

C 4 AU-

Sluiten