Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3$ D E LYKROOF,

ZEVENDE T O O N E E L.

Het tooneel is een dorpkerkhof, met verfcheiden graven, en onder dezehen, op den voorgrond, een nieuvs opgehoogd graf Het is nacht. flick, met eene lantaarn in de eene, en twee fchoppen in de andere hand, komt vooruitgegaan; arnold volgt hem, met e enige ftaven en breekyzers op de fchouder: zy klimmen over «enige graven heen.

flick.

Gejyk gezegd, heer gebuur, het was in het jaar een duizend zeven honderd en vyftig : ik handelde toen in vette runderen op de Leipziger mis... hu .. ik voel eene rilling als ik 'er noch aan denk;... de nacht pik donker, en...

arnold, eenigszins zagt.

Licht hier eens, gebuur; ik geloof, dat dit het graf is; de aarde fchynt ten minste noch versch te wezen,

flick.

Denkt gy dat ? (De lantaarn op het graf zettendel) Laten wy maar niet in de verkeerde deur

ko«

Sluiten