Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIERZANG.

Door u zy myn vorstin gewroken,

In 't ftraffen van den moordenaar, Die goeden Sethos heeft doorftoken...

Verplet hem, zelfs voor 't echtaltaar. Straft Phares, dien ontmenschten broeder; Verzacht het lot der'droeve moeder,1

Wanneer zy zelf ten grave daalt, Om haaren zoon voor ramp te hoeden; Te fchutten tegen 't listig woeden

Des dwinglands, die reeds zegepraalt...

Hoe! zou een dwingland zegepraalen?...

Zyn zegepraal is louter fchyn. De Hemel zal zyn woên bepaalen,

Zo dra zyn boosheid vol zal zyn: Hy wapent tedre vrouwenhanden, Ten ondergang der dwingelanden.

Ziet Phares, als hy ftygt ten troon, Eensflags in d'afgrond nederzinken, En, daar zyn gloritekens blinken,

Belaên met fchande en bitfen hoon.

Sluiten