is toegevoegd aan je favorieten.

Nephta, koningin van Egypte, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So NEPHTA,

Zo gy en 't koningryk, en uwen zoon verliest, liedenk dan, Nephta , dat gy zelf dien ramp verkiest. Hy poogt te vertrekken , doch word door Nephta mep drift wederhouden.

NEPHTA.

Ach! ik verlies met vreugd den troon, de kroon, het leven, Zo myn beminde zoon alleen my word hergeeven. Met dat geliefde kroost bezit ik 't gansch heelal; Doch zonde r hem is de aard voor my een jammerdal, Een eeuwig gaapend graf, een poel van ongelukken, Een bronwel van elend, van rampen die my drukken: Verzwaar het onheil van een droeve weeüw niet meer...

Na een oogenblik overdenkens. Zy valt befchreid voor u in 't flof der aarde neêr. Ontneem myn' zoon my niet, of neem iny ftraks hetleven.

P HA RE'S , haar oprègtende. Menheeftufnoodmisleid, vorstin; gydoetmybeeven. 'k Dóórzie, in uwen angst, een loosbedachte list Van een en booswicht , die; niet my den tróón betwist, : (Wat is voor my een troon, zo't land niet wordverdedigd?) I Maar my, het vaderland en u op 't fnoodst beledigt, 'k Dóórzie een' aanflag van een nu igchlaar, die misfchien Verlangt, om u en my voor hem in 't flof te zien... Zynloosheid fpoort my aan, om voor ons heil te waaken. Maak flaat op myne hulp, eer hy'zyn witmoog' raaken. Hoe kunstiger zyn li'st tot uw vernedring zy, Hoe fcherper toezicht u te wac hten flaat van my.

Hy .