is toegevoegd aan uw favorieten.

Robert Maxwell, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$>o ROBERT MAXWELL,

arabella, reikt hem aangedaan haare hand. Goede Walwyn ! •— vriend irj den nood! hoe was het mooglyk dat ik u een oogenblik konde miskennen? walwyn.

Ongeluk baait wa trouwen. De man, die eens Ara-

bella's hart bezat <

arabella. En waardig was, het te bezitten.

walwyn.

Dien konde rykdom ook niet bederven. Ik kwam hier, om met u .te raadpleegen, hoedanig men Maxwell kunne redden, zonder dat myne hand 'er in te zien Zy? , ]k zoude gaarne een fchuldloozen list bedenken ; hem eene ervenis van buiten doen toekoornen, of eenen prys uit de lotery trekken — help my iets diergelyks uitvinden.

arabella. Edele man! deeze dankbaare traanen ~

NEGENDE T O O N E E L.

hanna, koomt ademhes binnen, de voorigen.

hanna.

.Akch, mevrouw! ik ben zoo gefchrikt.

ara b el la.

Wat is 'er dan?

hanna.

?Er is een oploop op ftraat —

ara-