Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

daar nu Woudrichem " /Woerkom) „ is', of in dat gedeelte der Myer_,e v;.rj 'sH^rtoe;1!!boich welk thans Maasland genoemd vvoro.. " doch d.iar kan ik geene opening naarfpeuren, waardoor de Maas eenige gemeenfchap zou hebben gehadt met de Waal of den Rhyn. Denkelyk koomt 'er by 't vervolg nog wel geleegenheid om van dit Stuk naader te konnen Ipreeken.

§• 24.

BI. 40. „ of de Batavieren .... onder 't gebied der Romeinen geraakt zyn.

Dat de Romeinen wel bedoelt en getracht hebben de Batavieren onder hun gebied te brengen fteekt klaar genoeg door in deeze woorden van Tacitus betrekkelyk rot het volk der Katten . in eas fedes transgresfus in quibus Pars Romani ïmperii fleren 1. " In die fir-etken overgegaan daar zy een deel zeuden worden van het Romeinfch gebied, (a) maar dat zy dit veruitziende oogmerk nooit bereikten, hebben de gevolgen eeven klaar-en zeeker geleert: Wie 'er ook mochten onderworpen worden, de manhaf e Batavieren waren en bleeven ,, Romanorum Socii, der Romeinen Bondgenooten. Die waerelddwingers mogen grootfche venooningen hebben gemaakt , 't is ook ten aanzien der Batavieren waar, het geen diezelfde Tacitus zegt oprichtelyk tot de Germanen, dat de Ro. meiuen „ over die volken veel eer Zecge.:praaien voorgedaan, dan dezelven overwonnen of

on-

(a) Tacit.. M. G. C. 29. p. 278.

C 2

Sluiten