is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaameling van aanteekeningen op het eerste(-tweede) deel der Vaderlandsche historie van [...] Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a7 )

w Ende men ftonc des Crloghen af; „ Soiat Willam foude ontfaen „ Te Gervliet in de tolne gaen „ Van hem driehondert pont ten iare. Volgens den Legger van hec Capittel te Geervliet was aldaar Ao. 1307 een Collegie van eenen Deeken en 10 Kanonneken geftigt door Heere Claas van Putten en desfelfs Gemaaiinne Aleid , wier Graftombe (door den Heere van Wyn in Prent uitgegeeven en net belchreeven) in het Choor der Kerke aldaar nog te zien is. Alkemade Befchryving van den Briel pag. 56. § 37- Aant- 1N'°- 3fpreekt van 15 prsebendïn , en dus van vyf meer dan de beroemde van Leeuwen Bat. ill. p. 1305 telt, terwyl de ■ meenigvuldige_ aanmerkingen van den naauwtoezienden Huidecoper op de Werken van Alkemade • naadenken baaren of men zich op dien Schryver« vooral wanneer het op Latyn en Oud duitsch aankoomt, wel gerust verlaaten konne.

Het Kafteel of 't Hof té Geervliet, dat zeer veele Eeuwen geftaan heeft, en waarfchynelyk door eenen der Heeren van Putten gebouwt 'werdt, is zeedeid een geruimen tyd de Refi dentie der Ruwaarden van Putten, van welken ik by deeze geleegenheid een Lyft naar myne beste weetenfehap uit een geloofwaerdig Handfchrifc zal opgeeven, 'c waarenDe Led: Heeren Flor is van Boshuifen,

AjL- 146a en 63, Gerrit van Abbenbrouk, 1466 - 78.

De