is toegevoegd aan uw favorieten.

Het waare genot des levens. In brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NODIGE ONBEZORGDHEID' S3

ging ik flaapen; en dezen inörgen ontwaakende, ben ik niet te vreeden, voor dat ik Ü eene deelgenoote mijner ftreelende kalmte gemaakt heb. Ik wil zoeken ii in het zalig geloof van eene Voorzienigheid te veifterken: of liever den vertröostendeh invloed van dat geloof voor u te verlevendigen; en de herfenfchimmen, die uwe rust Veiftoren, weg te jaagem _

Dat vrij zulk een ongelukkig mensen, die geene Voorzienigheid gelooft, bij dé wederwaardigheden des levens, beroerd worde , als eene voordgedreven zee; laat hij gejaagd van zijnen angst, her- en derwaards vlugten, om een armhartigen troost; dé Waare aanbidder van een God, die de Wereld met almagt en goedheid regeert, vindt alleen, maar ook een genoegfaamen troost, in zijne befcherming.

En wie, die flechts eert halven blik floeg op de lotgevallen van alle volken, fmts bijna zes duizend eeuwen; wie, die dé eenvoudige natuur, welke hem omringt, al had hij ook nimmer een boek over dezelve gelezen , gadefiaat; wie, die ooit met aandacht de bijbel las, zag deze regeerende, deze zorgende almagt niet met bewondering ert eerbied werken; - daar, waar menfcheiijké vinding en menfcheiijké kracht geene uitkomst meer kon geven; - en gevoelt niét jr 2 met