Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

yeel van zyne, in lang niet onaardige Werkjes te drukken, daar onze Held altoos wel by ftond; doch zyn Ed. die niet gewend is verdichtten te refpecteeren, kon niet nalaaten zyn Vriend op gelyke wys te handelen als hy gewoon was te doen* goed met laaghedens te vergelden , gelyk ik weet dat veel gebeurd is, door hem zelden zyn verdiende loon ten vollen te geeven, of hem een Exemplaar prefent te doen. Op gelyke voet handelde zyn Ed. met een Heer, die voor hem een Geographie voor Kinderen gefchreeven had, behandelende hem op een flegte wys voor deezen dienst, dit in 't voorbygaan.

De Heer E*** begon , om meer voordeel te genieten, eenige Gopie van andere naa te drukken, als een van de Heer M...... zynde een werk in Quar-

to, het welk onze Held ten dienst van de Liefhebbers in klein Octavo liet naa drukken, met een extra konfiig naagefneeden Vignet van het Konstgenoot-.'

B 5 fchap;

Sluiten