Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

de waarheid niet in kan ftaan, en'ei ten, men zegt, moet invoegen.

Deeze aanmerking willen wy hier nog by voegen, narrtentlyk, dat de Heer aan die armen drommel een heele edelmoedige daad heeft betoond, want* vooreerst hielp hy hem aan een klein, ftuivertje Geld; fchoon de andere het anders begreep; en zyn Boeken volgens accoord terug eischte.

Maar was de Heer E*** dit verpligt? had hy dezelve niet betaald? waarom ze dan weer, misfchien om een klein winstje , over te doen? hoe men het neemt, de Heer E*** geloofde voor vast dat geen Mensch hem van bedrog zou befchuldigen.

Zyn Ed. fchynt Omtrent een moo> Meisje zeer gevoelig; hy handelde edelmoedig omtrent zekere Meid van zyn Vrouw: dit lief Dikneusje kwam uit het Gasthuis, daar zy zeide ziek gelegen te hebben, by de Gemaalin van onzen Held woonen, daar ze zeer wel

Vol-

Sluiten