Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op w y l e n

JOHANNES BaREUTH,

Rustend Leer aar by de Hervormde Gemeente te Dordrecht, Curator van de Latynfche Schooien aldaar en voornaam Lid van 't Oranje Genootfchap.

Met

DEN DIEPSTEN EERBIED Opgedragen.

Door deszelfs yverigeu Voorllander en Medelid

P. Ho FSTEDEUS, S. S.

Th. Doel. en Proff. Hon.

R. d. 7 Sept. 1782.

Sluiten