Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14$ MANK GAAN. ONGESTELDHEID.

den arm wandelen; maar moet dat anders in onze Steden zijn? Zo ja, vertrouw uw Kind alleen aan eene zeer voorzigtige Minne of Meid, aan welke men duidelijk moet verklaaren liet groot ongeluk, voor het welk het Kind bloot ftaat, zo zij niet waakt tegen dat kwetzen der heupen, door het ijlings agterover werpen: dan zal het gevaar minder worden ; maar gij kunt dat geheel ontwijken , wanneer gij ü van de aangepreezen' kinderwagentjes gelieft te bedienen. Klaagen de

Kinders van ongefteldheid , ontroer u niet te zeer. Laat ze aanftonds vasten en veel drinken. Raadpleeg verder eenen Geneesheer, liever dan elks voorfchrift te volgen , dat de onkundigtle- gereed zal zijn u te geeven. Is hij niet bij de hand, dan zullen de eenvoudigfte middelen de voordeeligfte zijn. Krijgen zij winter-handen en voeten, wendt geene middelen daartegen aan: want dan jaagt gij hun eene ziekte op het lijf, welke de goede Schepper door dat ongemak wilde voorkomen. Worden zij verkoud, zijn zij roosagtig, is er dan geen Flierftroop, om hun, nu en dan ,bij dage , een weinig daar van te laaten neemen ; maar niet in eene menigte, 's avonds , bij het naar bed gaan ? Hoesten zij , laat ze de drooge lucht niet mijden; en is er geen Arabifche Gom, om de fcherpe doffen te verdompen ? Wordt een hand of voet verduikt, hebt gij dan geenen

zwag-

Sluiten